Tjänster

Jag hjälper er med stöd kring framtidssäker hållbar verksamhetsutveckling. Utbildningar, workshops, styrdokument på svenska eller engelska. Er facilitator mellan snack och verkstad.

circular economy

Interimt hållbarhetsstöd

Hållbarhetsjurist som med fokus på hållbar affärsutveckling tillgänglig för olika flexibla och effektiva insatser inom hållbarhetsområdet (i eget bolag eller via er interimsfirma, vikariat etc) - på svenska eller engelska. 

Behöver ni kanske hjälp 1-2 veckor med fullt fokus? Över längre tid på deltid? Jag kan hjälpa er kicka i gång eller starta om ert hållbarhetsarbete – utifrån ert eget nuläge baserat på nya och kommande hållbarhetslagstiftning. Jag hjälper er identifiera risker men framförallt se alla möjligheter med att aktivt arbeta framtidssäkert med hållbarhet, exempelvis genom:

💻 Digital introduktionsutbildning för alla (kan målgruppsanpassas) - anmäl er här 
kpassion.se/introduktion

📚 Utbildning för ägare, styrelse, revisionsutskott och ledning

📒 Dragning på styrelsemöten för att säkerställa att hela styrelsen har baskunskap om reglerna och styrelsens ansvar (särskilt för rapporteringspliktiga bolag)

📑Se över ägardirektiv och VD-instruktion

👩‍💼 👨‍💼 VD-stöd

👩‍💼 👨‍💼 👩‍💼  Styrelsestöd

📑 Se över avtalsvillkor i leveranskedjan

🔦 Hjälpa till att analysera behov/nuläge inför ev rekrytering av ny hållbarhetskompetens – vad behöver ni för kompetens framåt? 

👩‍🔧 Internutbildning av personalen – avgörande för bästa tillväxt framåt

🔔 Workshops

🍏 Föreläsningar

🌟 Sustainability-as-a-service helt enkelt!

Jag kan bistå med olika stöd baserat på kraven i de olika hållbarhetsregelverken med särskilt fokus på stöd till ägare, styrelser och ledningsgrupper för omställningen till cirkulär ekonomi - lika relevant för verksamheter som är underleverantörer som för rapporteringspliktiga verksamheter.

Jag har tagit fram ett koncept för strategiskt hållbarhetsarbete mot en cirkulär omställning med en trappa där kan man välja de steg man behöver utifrån sina behov. Jag kan hjälpa till med utbildningar, föreläsningar & workshops, omvärldsbevakning samt löpande styrelse- och ledningsstöd. Inom ramen för mitt koncept ger jag er kunskap och inspiration, hjälper er se över och sätta nya strategier och mål samt sist men kanske det viktigaste för vissa verksamheter - föra detta vidare inom hela organisationen. 


Säkerställ att ni tjänar på omställningen och undviker risker, antingen direkt eller som leverantör/underkonsult. Det kommer bli både enklare och roligare om ni arbetar proaktivt med detta. Det ses även som positivt av både anställda, uppdragsgivare och slutkonsumenter att kunna redovisa sitt hållbarhetsarbete även om ni inte måste hållbarhetsrapportera enligt lag. Vid behov samarbetar jag med andra specialister.


Läs mer nedan och hör gärna av er om ni har andra behov.

Styrelse- och ledningsstöd

Jag kan stötta styrelsen och ledningsgruppen löpande utifrån alla punkter nedan med skräddarsydda tjänster. Stödet utgår från compliance under regelverken med målet att optimera er affär/verksamhet. Jag kan göra en mycket uppskattad dragning om hållbarhetsregelverken på 20 minuter på ert nästa styrelsemöte.

jobba tillsammans 2

Strategiskt hållbarhetsarbete och cirkulär affärsutveckling 

Det cirkulära skiftet innebär att alla behöver organisera sig annorlunda och jobba tillsammans inom företagets alla funktioner. Jag har tagit fram ett koncept där jag bistår som hållbarhetsstrateg och är företagets facilitator ”mellan snack och verkstad”, dvs mellan ägare/styrelse och VD/ledning, och sen även tillsammans med resten av personalen.

hållbar cirkel

Juridisk utbildning

EU-ländernas beslut om ett skifte från linjär till cirkulär ekonomi genomförs genom ett antal lagar som företag behöver följa, såsom taxonomin, CSRD, ESRS och kommande Ekodesignförordningen, och som jag utbildar både allmänt och skräddarsytt om för bästa resultat. För ev rapportering samarbetar jag med andra. 

böcker

Föreläsningar & workshops

Jag utbildar hela organisationen och leder workshops och gruppövningar. Mitt fokus är inte själva den faktiska rapporteringen utan hur man behöver justera sin affärsmodell för att vara både compliant inför sin rapportering och relevant med sin affär framåt. 

Jobba tillsammans

Omvärldsbevakning

Jag bevakar dagligen olika källor inom hållbarhetsområdet som man kan del av genom att prenumerera på mitt nyhetsbrev. Jag kan även erbjuda företags- och branschspecifika bevakningar.

kikare 2

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

K Passion använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies